KNAW-advies

Leo Prick gaat wel erg kort door de bocht in zijn zure commentaar op het advies over de tweede fase in het voortgezet onderwijs dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft uitgebracht (`Weg met het keurslijf!' W&O, 6 september). Hij spreekt zelfs over schandalige pretenties. Het zijn volgens hem de universiteiten zelf die het tertiair onderwijs hebben `verloederd' de laatste jaren en het zijn nu diezelfde verloederaars die komen vertellen hoe het moet in het voortgezet onderwijs.

Het is Prick blijkbaar niet bekend dat de KNAW een onafhankelijk advieslichaam is van de overheid inzake aangelegenheden op het gebied van de wetenschapsbeoefening. Het is onjuist de KNAW te vereenzelvigen met de universiteiten en op één hoop te gooien met de vermeende `verloederaars' (een uitdrukking waar ik me overigens van distantieer). Prick weet gelukkig waar het heen moet bij het vwo. Er zijn meer academisch gevormde leraren nodig, die hun vak met wetenschappelijke verdieping kunnen presenteren.

Daarover gaat nu precies hoofdstuk 6 van het KNAW-advies. Prick had daarin kunnen lezen hoe de KNAW de universiteiten kapittelt over de toestand van hun eerstegraads lerarenopleidingen er wordt zelfs gesteld dat de universiteiten een koekje van eigen deeg krijgen wanneer ze klagen over het niveau van aankomende studenten. In het advies wordt gepleit voor het bevorderen van de onderzoekservaring van leraren en voor het opzetten van promotietrajecten voor leraren. Daartoe worden ook concrete voorstellen gedaan. Onze advisering over robuuste profielen (`nog zo'n pakkende kreet' volgens Prick) heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het besluit van de minister om de natuurkunde te handhaven in het natuur- en gezondheidsprofiel.

Waar Prick het tenslotte vandaan haalt dat `er geen sprake zou zijn van een voor ieder verplicht eindexamen' is mij een raadsel.

    • Prof.Dr. W.J.M. Levelt President Knaw