De aannemer en zijn pensioenengeltje

Bouwer Ballast Nedam en zijn pensioenfonds zitten onder één dak. En de werkgever levert de helft van de bestuurders van het pensioenfonds. Maar desondanks spelen het fonds en Ballast Nedam zo nu en dan een spelletje `balletje balletje'.

Deze week was het weer raak. Het concern verraste beleggers met een kleine halfjaarwinst, nadat geheel 2002 door omvangrijke reorganisaties 143 miljoen euro verlies was geleden. In 2001 was het totale verlies 50 miljoen.

De winst van 3 miljoen euro in het afgelopen eerste halfjaar is te danken aan een pensioenmeevaller van 9 miljoen. Bij het vaststellen van de jaarrekening van het pensioenfonds bleek de vermogenspositie beter te zijn dan de in maart 2003 opgegeven raming, zegt Ballast Nedam. In maart had het bedrijf juist een extra storting in de kas van het pensioenfonds gemeld van 38 miljoen euro. Daarmee was de boekwinst op de verkoop van het belang in de profijtelijke baggeractiviteiten in één klap voor tweederde opgesoupeerd.

Die extra storting in de pensioenkas was een maand daarvoor uit de lucht komen vallen. Al ging het toen niet om 38 miljoen, maar om 40 miljoen. Ballast Nedam noemde de extra storting in februari een ,,niet verwachte belangrijke post''. De beursmalaise bleek de beleggingen van het pensioenfonds hard getroffen te hebben. Kan gebeuren, dat iemand de zwaarste beurskrach sinds 1929 mist.

Door de extra storting kwam een eind aan de gouden jaren, waarin het pensioenfonds de kas spekte van Ballast Nedam. In 1999 kreeg het bedrijf 11 miljoen euro van pensioenfonds, in 2000 bijna 10 miljoen, in 2001 kreeg Ballast Nedam geen extraatjes, maar gaf het fonds werkgever en werknemers nog wel 40 procent korting op de pensioenpremies.

Maar het pensioenfonds, dat ook twee procent van de Ballast Nedam aandelen bezit, blijft een trouwe steunpilaar van Ballast Nedam. Door de kolossale verliezen van de laatste twee jaar (samen 193 miljoen euro) is de financiële positie van het bedrijf aanzienlijk geërodeerd. Ballast Nedam moest aparte afspraken met de banken maken om te blijven financieren. Een overnamebod van investeringsmaatschappij Egeria op de Nederlandse activiteiten brak af.

Maar het pensioenfonds laat Ballast Nedam niet vallen. Terwijl de banken het concern een lening voor één jaar gaven, was het pensioenfonds zo vriendelijk om de extra storting van de werkgever van 38 miljoen weer voor zes jaar terug te lenen aan diezelfde werkgever. Formeel zijn pensioenfondsen gescheiden van hun werkgever, maar samenwonen heeft zijn voordelen. Voor de één.

    • Menno Tamminga