Artseneed

Inzake de nieuwe artseneed (NRC Handelsblad, 27 augustus) het volgende. De masculinisering die onze taal de laatste jaren heeft doorgemaakt, wordt in de nieuwe artseneed te ver doorgevoerd. Om `de patiënt' alleen te benoemen als `hem' is biologisch onjuist. Het is beter om de zinnen rond `de patiënt' samen te voegen zodat het woord `hem' wegvalt. Er zou zelfs overwogen kunnen worden om achter patiënt nog een (e) te zetten om duidelijk te maken dat het hier biologisch om tweegeslachten gaat.

    • Hogere Opleiding
    • Drs. R. Lindenburg