Zalm: Duitsland moet zijn fiscale plannen schrappen

Duitsland moet volgend jaar het begrotingstekort teruggebracht hebben tot onder de 3 procent, anders moet de Europese Commissie maatregelen nemen. Er zijn geen verzachtende omstandigheden waardoor Duitsland tijdelijk de regels zou mogen overschrijden.

Dat zei minister Zalm (Financiën) gisteren tijdens een overleg met de Tweede Kamer over de informele vergadering van Europese ministers van Financiën, dit weekeinde in het Italiaanse Stresa. Daar wordt formeel niet over de overschrijdingen van het Stabiliteitspact gesproken, maar Zalm erkende dat er in de wandelgangen veel over gediscussieerd zal worden.

De minister wees erop dat er voor Duitsland een simpele manier is om zijn begrotingstekort omlaag te brengen. ,,Duitsland moet gewoon de aangekondigde lastenverlichting van 15 miljard euro schrappen, halveren of later doorvoeren'', zei Zalm. ,,Dan komen ze onder een procedure uit.''

Zalm erkende desgevraagd dat er een verschil is tussen Frankrijk en Duitsland als het gaat om de overschrijding. Frankrijk dient op 25 september voor de derde keer op rij een begroting in waarin ,,moedwillig'' de grens van 3 procent wordt overschreden, zei Zalm. ,,Duitsland doet tenminste een poging om onder de grens van 3 procent uit te komen. Dat speelt mee in de beoordeling.''

Als een land de afspraken over de begrotingen overschrijdt, moet de Europese Commissie maatregelen nemen. Zalm liet in het midden of de Commissie direct een boeteprocedure zou moeten starten tegen de Fransen (waarbij er op basis van de hoogte van de overschrijding en de omvang van het bruto binnenlands product een boete wordt vastgesteld) of dat een zogenoemde specifieke aanbeveling zou volstaan. Daarin zouden de Fransen dan moeten aangeven hoe zij hun begroting op korte termijn weer op orde kunnen krijgen. Ook voor de begroting voor 2003 kregen de Fransen al een dergelijke aanbeveling. Op 3 oktober verloopt de deadline daarvoor.