Uitslag verkiezing Tsjetsjenië al duidelijk

Achmad Kadirov, het huidige hoofd van de Moskou-getrouwe regering in Tsjetsjenië, kan het presidentschap bij de verkiezingen van 5 oktober nauwelijks meer ontgaan. Gisteren verdwenen zijn laatste twee serieuze rivalen uit de race.

De verkiezing vormt het sluitstuk van president Poetins politiek van `normalisering' van Tsjetsjenië, na een referendum in maart. Maar de wijze waarop de rivalen van Kadirov één voor één het veld ruimden, maakt de verkiezing nu al tot een farce. De acht resterende kandidaten gelden als kansloos.

Doemalid Aslanbek Aslanchanov maakte gisteren bekend liever adviseur van Poetin te worden. Hoewel hij naar eigen zeggen ,,niet onder druk is gezet'', erkende hij dat ,,omstandigheden voor een normale verkiezing ontbreken''. Even later maakte het Tsjetsjeense Hooggerechtshof bekend zakenman Malik Saidoellajev van de lijst te schrappen op technische gronden. Deze puissant rijke zakenman, in Tsjetsjenië populair om zijn vrijgevigheid, bleek moeilijk onder druk te zetten zijn kandidatuur in te trekken. Drie zaken kunnen mijn kandidatuur beëindigen, zei Saidoellajev onlangs: een kogel, een administratieve ingreep of totaal unfaire omstandigheden. Het werd nummer twee.

Eerder ruimde Hoesein Dzjabrailov, onderdirecteur van hotel Rossija in Moskou, al het veld na een indringend gesprek met het Kremlin. Roeslan Chasboelatov, oud-Doemavoorzitter, bekend om zijn strijd om het Witte Huis met president Jeltsin in 1993, wierp eveneens de handdoek in de ring.

Al deze kandidaten waren blijkens opiniepeilingen kansrijker dan de man van het Kremlin, Achmad Kadirov, een moefti die medio jaren negentig nog de jihad tegen Moskou predikte. Hij leidt sinds juni 2000 een Moskougetrouwe regering. Kadirov vormt de spil van de politiek van 'Tsjetsjenisering' van het conflict die het Kremlin voorstaat. Kadirovs militie van 4000 man onder zijn brute zoon Ramzan geldt als een geduchte tegenstander van de rebellen. Kadirovs dictatoriale stijl hebben hem niet geliefd gemaakt: bij een peiling in elf Tsjetsjeense dorpen bleek in juni maar elf procent op hem te willen stemmen. Ook het Kremlin zit met Kadirov in zijn maag. Hulpgeld verdwijnt onder hem in een zwart gat. Maar Kadirov opzij schuiven is geen optie: diens privéleger trekt dan mogelijk ook de bergen in.

Dus is het Kremlin met handen en voeten aan Kadirov gebonden en zijn drastische maatregelen geboden. ,,Ik wil de meest democratische verkiezingen, geen fraude'', baste de moefti vorige week. Hij bespotte zijn rivalen die in het veilige Moskou wonen. ,,Laat ze hierheen komen met hun families, dan zullen we wel eens zien.'' Medewerkers van zakenman Saidoellajev ervoeren wat hij bedoelde: eerst moesten zij in de hoofdstad Grozny spitroeden lopen door een meute Kadirovgetrouwen, daarna werden ze ontvoerd en dagenlang gemarteld. Gisteren werd Kadirov met veel egards door Poetin ontvangen. Zijn tegenstanders verwachten nu nog slechts massale stembusfraude.

    • Coen van Zwol