Schiphol koopt huisbezitters uit

De luchthaven Schiphol is bereid mee te werken aan het verhuizen van inwoners van Zwanenburg en Aalsmeer die zwaar lijden onder de geluidsbelasting. Schiphol-directeur Cerfontaine wil de komende tijd samen met het rijk een plan ontwikkelen om huizen van omwonenden aan te kopen en deze elders een andere woning aan te bieden. ,,We willen hen helpen verhuizen'', aldus woordvoerders van de luchthaven. Schiphol-directeur Gerlach Cerfontaine opperde deze mogelijkheid tijdens gesprekken met omwonenden, onder meer met de dorpsraad van Zwanenburg vorige week.

Schiphol meent dat onorthodoxe maatregelen nodig zijn, omdat er naar het oordeel van Schiphol geen mogelijkheden bestaan om vliegroutes te wijzigen. ,,De mensen wonen daar gewoon heel dicht bij de banen'', aldus een woordvoerder. Schiphol zou de waardedaling van het huis kunnen compenseren door het voor een hoge prijs aan te kopen en voor een lagere prijs te verkopen.

De gemeente Haarlemmermeer stelt zich achter de voorlopig plannen. ,,Het is een gezamenlijke gedachtegang van Schiphol en van ons die al langer bestaat'', laat wethouder Milo Schoemaker via zijn woordvoerder weten. ,,Het is vooral van belang dat mensen hiermee keuzevrijhed krijgen om te vertrekken of te blijven.'' Bovendien, stelt de woordvoerder, bevordert het de doorstroming in de gemeente. ,,Er zijn genoeg mensen die in de leegkomende huizen willen wonen.''

Schiphol-directeur Cerfonaine vindt dat zijn ,,prille ideeën'' uitgewerkt moeten worden in samenwerking met het rijk. Zo moeten criteria worden ontwikkeld voor wie wel en niet voor financiële steun in aanmerking komen, en op welke manier dergelijke plannen kunnen worden uitgewerkt. ,,Het gaat om rechtsgelijkheid'', aldus een woordvoerder.

Steun aan mensen die willen verhuizen is een van de maatregelen die Schiphol al langer neemt om de relatie met omwonenden te verbeteren. Zo wil Cerfontaine ook ,,collectieve regelingen'' voor omwonenden die niet kunnen of willen verhuizen. ,,We hebben al eens eerder busdiensten onderhouden.'' Ook wordt gedacht aan uitbreiding van het zogenoemde Schiphol-fonds. Uit dit fonds wordt jaarlijks voor 625.000 euro subsidies verstrekt aan lokale initiatieven.