`Regels Schiphol zijn te streng'

De regels voor het nachtelijk baan- en routegebruik van Schiphol zijn te streng en moeten ,,nader worden uitgewerkt''. Dat stelt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), een zelfstandig bestuursorgaan dat namens de overheid het luchtverkeer boven Schiphol regelt. ,,De normen voor de nacht zijn zo streng dat zelfs het kleinste foutje al tot een overtreding kan leiden'', zegt E. Smink, die bij LVNL toeziet op naleving van de normen. De regels die het nachtelijk luchtverkeer beperken worden namens de overheid gecontroleerd door de Inspectie Verkeer en Waterstaat. De handhavingsdienst van de inspectie constateerde een reeks overschrijdingen voor nachtelijk verkeer van 20 februari tot 1 mei, na de opening van de Polderbaan.

Volgens LVNL kan een aantal overschrijdingen verklaard worden uit pogingen van de luchtverkeersleiding juist minder geluid te veroorzaken. Zo werd gekozen voor een noordelijke aanvliegroute, die geluidsarmer is dan de oostelijke route die de wet voorschrijft. Verder zijn er overschrijdingen die verklaard worden uit ,,onwennigheid'' met de nieuwe regels. Zo liet een week na de opening van de Polderbaan een verkeersleider tijdens een nachtdienst alle toestellen vertrekken volgens het dagschema. Overschrijdingen van de normen voor baan- en routegebruik kunnen leiden tot overschrijding van de geluidsnormen. De grenzen van deze normen werden in de onderzochte periode niet bereikt. Wel nam de luchtvaartsector op 18 april een preventieve maatregel om te voorkomen dat het geluidsplafond van twee `handhavingspunten' werd bereikt.

VERKEERSLEIDING: pagina 3