Ramsj

Brenda Love (red.): Encyclopedia of unusual sex practices. Gebonden, Greenwich 1999, van €34,– voor €9,95. Scheltema Amsterdam

Curieus boek (kennelijk een facsimile heruitgave) met ruim zevenhonderd, alfabetisch geordende lemma's over `ongewone seksuele gewoontes'. Het boek besluit met een bibliografie, er is een index en er is een lijst met verklarende termen, maar namen als Brenda Love, Flash Gordon en Grant Riddle doen vermoeden dat sommige auteurs zich van een pseudoniem hebben bediend. En dat voor een boek dat zowel is bestemd voor `serieuze seksuologen' als voor `diegenen die zijn geïnteresseerd in seksuele variatie'. De toon is serieus, dat wel.

    • Ewoud Sanders