Ramsj

Alpita de Jong (red.): Fries Stamboek. Gebonden, Contact 2000, van €36,25 voor €15,–. Steven Sterk Utrecht

Friesland heeft in de loop der eeuwen veel prachtige Friestalige literatuur voortgebracht, maar door de taalbarrière is die bij weinigen bekend. Dit mooie, dikke boek bevat een bloemlezing uit `500 jaar proza uit Friesland', allemaal in een nieuwe vertaling. Met eindnoten en korte schrijversbiografieën.

    • Ewoud Sanders