Pas verschenen: Non-fictie

Symon Andriessoon: Duytsche Adagia ofte Spreecwoorden. Verloren, 334 blz. €25,–

`Tot een harde mast behoeft een harde bijl' en `veel verkens maken dunne spuelingen'. Dit zijn maar twee van de tientallen spreekwoorden, gezegdes ofwel `adagia' die notaris Symon Andrieszoon Bonijn verzamelde en in 1550 in Antwerpen liet drukken. Zijn boek is nu voorbeeldig ingeleid en geannoteerd opnieuw verschenen. Interessant en nuttig voor historici, filologen en andere belangstellenden.