Pas verschenen

Henk Romijn Meijer: Op oude voet. Augustus, 180 blz. €16,50

New York, Nederland en de Dordogne vormen het decor voor de verhalen in deze nieuwe bundel van schrijver Henk Romijn Meijer (1929). De Franse streek stond ook centraal in Bon yoyage, Napoléon uit 1976 en werd destijds door A. Alberts in het blad Hollands Diep omschreven als `echte verhalen in twee betekenissen. Allereerst, omdat ze de werkelijkheid weergeven op de manier zoals het hoort: iets waarnemen met een opnamevermogen, dat over een ingebouwd fotografisch geheugen lijkt te beschikken. En vervolgens, omdat de waarneming wordt omgezet in woorden en zinnen, die van het geheel een beeld maken, dat zo helder en zichtbaar is als het maar kan. En dat is bijzonder knap'.