Kabinet bereid tot referendum

Het kabinet zal zich niet verzetten tegen een nationaal referendum over de Europese grondwet als een meerderheid in de Eerste en in de Tweede Kamer een dergelijke volksraadpleging wil. Dat zei vice-premier en minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD) gisteren na afloop van een debat over het Europese Stabiliteits- en Groeipact. In de Tweede Kamer is inmiddels een ruime meerderheid, inclusief de VVD-fractie, voor het referendum. Zalm zelf is er geen warm pleitbezorger van, maar na lezing van het advies van de Raad van State heeft hij zijn bezwaren laten varen.