Italië: rond 5.000 `hittedoden'

De hittegolf van deze zomer heeft in Italië tussen 16 juli en 15 augustus aan 4.175 ouderen (65-plussers) méér het leven gekost dan gemiddeld in deze periode te verwachten was. Dit heeft de minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. Deze gegevens zijn een eerste indicatie. De hogere sterfte heeft zich vooral voorgedaan in de grote steden in het noorden: Turijn, Milaan en Genua. Als de definitieve cijfers over de periode tot en met 31 augustus bekend zijn, zal het aantal extra doden rond de vijfduizend liggen, zo wordt verwacht.