Boijmans nog steeds op zoek naar directeur

Museum Boijmans Van Beuningen heeft de Oostenrijker Max Hollein (35) benaderd voor het directeurschap. Vorige week heeft hij zich echter in een gevorderd stadium van de procedure teruggetrokken.

Over de reden willen de betrokken partijen geen uitspraak doen. Een woordvoerder van de gemeente spreekt slechts van ,,persoonlijke omstandigheden''. Max Hollein staat momenteel aan het hoofd van de Schirn Kunsthalle in Frankfurt. Enige tijd geleden heeft de voorzitter van de adviescommissie, Joop van Caldenborgh, hem verzocht Chris Dercon op te volgen die op 1 juni directeur werd van het Haus der Kunst in München.

Museum Boijmans maakt momenteel een moeilijke periode door. De grote Jeroen Bosch-tentoonstelling kostte in 2001 veel geld, de verbouwing was tweemaal duurder dan begroot en in mei 2003 bleek het museum getroffen door een omvangrijke fraude van een van de medewerkers. Het onderzoek daarnaar loopt nog en het precieze bedrag is onbekend.

Max Hollein is vorig jaar aangetreden in Frankfurt en is contractueel verbonden aan de Kunsthalle tot 2006. Museum Boijmans wilde verder geen commentaar verstrekken, ondanks de belofte dat half september de nieuwe directeur bekend gemaakt zou worden. Ook op de vraag of de benoemingsprocedure nu opnieuw moet beginnen, geeft een woordvoerster van het museum geen antwoord. De gemeente Rotterdam onhoudt zich eveneens van verder commentaar.

Een jaar geleden zijn de onderhandelingen van Boijmans voor een nieuwe directeur al begonnen. Nu de gesprekken met Hollein zijn afgebroken, ziet het er niet naar uit dat binnen afzienbare tijd een nieuwe benoeming bekend zal worden.