`Blair inconsistent over de euro'

De chef van de Britse actiegroep voor invoering van de euro stapt teleurgesteld op, omdat hij de hoop op een aanstaand referendum heeft verloren. Simon Buckby, directeur van de groep Britain in Europe, verwijt de regering-Blair besluiteloosheid en ,,inconsistentie'' over invoering van de Europese munt. ,,Toen ik aantrad werd me verteld dat [premier] Tony Blair de aanval zou openen op anti-Europese vooroordelen, maar één redevoering per half jaar noem ik geen campagne'', aldus Buckby. In juni sloot de regering een referendum voorlopig uit omdat de munt nog niet zou voldoen aan vijf economische criteria die ze daarvoor heeft opgesteld.