`We moeten de sterren laten stralen'

Achtereinde van een ezel. Dat is wat je krijgt als je Balkenende uit het Engels terugvertaalt. Op de foto zie je – als je goed kijkt – dat Bush er nog altijd een beetje om moet nagrinniken. Van zijn media-adviseurs hoefde hij de lach niet eens van zijn gezicht te vegen. Bush grinnikt dag en nacht een beetje na. Ook jouw pr-team deed zijn werk niet kwaad, Balk. Je stáát er. Weliswaar als de bruidegom op een Siciliaanse trouwfoto, geschoten door de baas van de lokale fotowinkel, maar je staat.

Naast Bush swingt zelfs een houten plank nog, maar jij maakt er iets extras van. Ik zie je dromen van rijlaarzen en door je brillenglazen probeer je, hevig denkend aan Lucky Luke, in de ondergaande zon te turen.

Je kijkt de laatste tijd vaker in de verte, Balk. Pas op dat je niet duizelig wordt. ,,We moeten de sterren laten stralen'', riep je nog, bij de opening van het academisch jaar van de Universiteit van Leiden.

Ook een mooi plaatje trouwens, jij daar achter het spreekgestoelte in de Sint Pieterskerk. 't Leek een van die karikaturen waarop ze een ezel op de troon hebben gehesen of een aap een ministerssteek hebben opgezet. Het universitaire jaar geopend door iemand uit wiens keel stupiditeiten rollen. Zelf ben je het resultaat, Balk, van wat je achter je preekstoel zei te betreuren: dat de universiteit alleen nog ondermaatse talenten aflevert. Wat ooit wetenschap heette is op z'n Hollands allang vastgelegd in een Wet Bevordering Speurwerk, terwijl de centen worden verdeeld via een innovatieplatform. We eisten genieën en kregen Willie Wortels.

Zelf geef je leiding aan zo'n innovatieplatform, ,,een denktank'' in jouw eigen woorden.

Denktank! Ik kijk nog eens goed naar de Siciliaanse foto.

In Leiden pleitte je voor ,,opschudden'' van de ,,gelijkheidsdeken die nu nog grote delen van onze kennissamenleving bedekt''. Op welke cursus heb jij leren denken en praten, Balkje? De meeste Turken spreken beter Hollands.

,,Het innovatievermogen van de economie moet toenemen'', prietpraatte je ook nog. Vast en zeker. Wat ik eruit begrijp is dat het je om de centen gaat. Wat hebben we aan kennis die financieel niks oplevert? Wat moeten we met dingen waar niets aan valt te verdienen? Dat wereldje.

De Amerikaanse universiteiten haalde je er weer eens bij, als voorbeeld van het ideale huwelijk met het bedrijfsleven. Ik geloof toch dat er een verkeerd idee heerst over Amerikaanse universiteiten.

Ze zijn daar trots op hun universiteiten. Er stroomt van alle kanten geld naar toe. Amerikaanse universiteiten verlenen onderdak aan talrijke briljante Nederlandse wetenschappers, die hier ongewenst en onbruikbaar zijn geworden. Te briljant, zeg maar.

En jij, Balk, wilt sterren laten stralen in een leeggeroofde hemel?

Het zal bij zwaar bezuinigen en mooi zalven blijven, het oude beeld van de dominee-koopman, opnieuw belichaamd door Jan Peter Ezelskont.