Wageningen

In het bericht Steeds meer universiteiten in de schulden (10 september, pagina 3) wordt de universiteit van Wageningen een negatief exploitatiesaldo toegeschreven. Zij boekte vorig jaar een batig saldo van 2,5 miljoen euro.