Volksadvies EU-grondwet

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voorstander van een nationaal raadplegend referendum over de invoering van de Europese grondwet. Ook de VVD-fractie stemde gisteravond in met het houden van een volksraadpleging. Daarmee is een meerderheid in de Tweede Kamer voorstander van het referendum, dat tegelijk met de Europese verkiezingen zal worden georganiseerd.

Een ruime meerderheid van de VVD'ers in de Tweede Kamer volgde gisteren fractieleider Jozias van Aartsen, die al langer voorstander was. Partijleider en vice-premier Zalm had zich eerder in de interne partijdiscussie tegen het referendum gekeerd.

GroenLinks, PvdA en D66 hebben in de Tweede Kamer het voortouw genomen voor het referendum. CDA en SGP waren tegen, LPF en SP voor. Bronnen rond het kabinet verwachtten vanmorgen dat het kabinet morgen zal besluiten het initiatief te steunen, nu de verhoudingen in de Kamer duidelijk zijn.

Het raadplegend referendum wordt georganiseerd op initiatief van de Tweede Kamer, dat op deze wijze een niet-bindend advies vraagt aan de bevolking voordat zij stemt over de ratificatie van de Europese grondwet. De tekst van deze grondwet is voorbereid door de Europese Conventie en wordt vanaf 4 oktober onderwerp van onderhandelingen tussen de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie.

Van Aartsen onderstreepte gisteren dat de VVD voorlopig alleen dit referendum steunt, en niet het instrument als zodanig. ,,De VVD is niet ineens dé referendumpartij geworden'', beklemtoonde de fractieleider.

Als belangrijke overweging om dit referendum wel te steunen, noemde Van Aartsen gisteren het ingrijpende karakter van de invoering van een Europese grondwet. Hij verwees naar de Raad van State, die deze stap vorige week, in navolging van de initiatiefnemers, vergeleek met een nationale grondwetswijziging. Daarvoor is een tussentijdse ontbinding van de Tweede en Eerste Kamer nodig, en een tweederde meerderheid in tweede lezing.

Van Aartsen wilde gisteren niet zeggen of de VVD de uitkomst van het referendum zal steunen. ,,Zover ben ik nog niet, wij weten nog niet wat er precies in de grondwet zal staan.''

Hij noemde het referendum een ,,extra stok achter de deur'' voor de regering om in de Europese onderhandelingen over de grondwet ,,de resultaten van de Conventie te verbeteren''.

De VVD verzet zich tegen de plannen dat niet langer iedere lidstaat van de Europese Unie een eurocommissaris met stemrecht houdt en dat het EU-voorzitterschap niet langer tussen alle landen rouleert.

REFERENDUM: pagina 3