Viool

In de straat waar ik woon zijn de huizen zeer gehorig. Elke avond stoeien mijn bovenburen met hun hond en vallen daarbij van de bank. Mijn buren rechts schreeuwen 's nachts tegen hun huilende baby en links van mij woont een stille Afrikaan die veel vrienden heeft. Zelf heb ik een passie voor de viool opgevat en studeer elke avond uren achtereen de meest eenvoudige liedjes.

Op een avond valt er een briefje door de bus. Het is van de linkerbuurman: ,,I like to meet you, sometimes I can see you in the street, maybe we can meet, I think you will like me and I love the way you play the trumpet.''

Bijdragen van lezers zijn welkom via een formulier op www.nrc.nl/ik

    • Thea Brüggen