Tien miljoen euro extra voor Stedelijk Museum

Het Amsterdamse college van B en W wil 10 miljoen euro extra uittrekken voor de verbouwing van het Stedelijk Museum, onder de voorwaarde dat het museum zelf nog 15 miljoen euro aan private financiers vindt. Met het voorstel, dat nog door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd, volgt Amsterdam het advies op van de Commissie Sanders.

Pagina 11