Sneltreinen uit dienstregeling geschrapt

Op termijn worden sneltreinen uit de dienstregeling geschrapt. Daarvoor in de plaats gaan intercity's en stoptreinen frequenter rijden.

Dat is een van de aanbevelingen in het rapport Benutten en Bouwen dat vanmiddag zou worden aangeboden aan de vaste commissie voor verkeer van de Tweede Kamer. Het huidige `drietreinensysteem' van intercity's, snel- en stoptreinen maakt de dienstregeling te vatbaar voor verstoringen en vertragingen, zegt het rapport.

Het rapport is opgesteld door de Nederlandse Spoorwegen, goederenvervoerder Railion en ProRail. Deze laatste organisatie is namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk voor onderhoud aan het spoor en de coördinatie van het treinverkeer.

De spoorsector vraagt van het kabinet voor de komende periode 2,4 miljard euro extra om de problemen op het spoor het hoofd te bieden. De partijen willen met het rapport ,,de betrouwbaarheid van het totale spoorsysteem verbeteren'', aldus ProRail.

Een andere aanbeveling uit het rapport is dat op belangrijke spoorroutes `groene golven' worden ingevoerd voor goederen- en internationale treinen, zodat die niet meer hoeven te wachten op reizigerstreinen. Verder wordt geadviseerd het herstel van het bestaande spoornet prioriteit te geven boven de aanleg van nieuwe spoorlijnen. Dit is in lijn met wat minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) deze week liet weten aan de media. Ook zij wil het komende jaar voorrang geven aan onderhoud van de infrastructuur boven nieuwe projecten.

Het rapport luidt de noodklok over de toestand van het spoornet. Er is extra geld van het kabinet voor onderhoud van het spoor, maar daarmee kan slechts een ,,beperkt deel van het kortetermijnplan'' dat de sector voorstelt worden uitgevoerd. ,,Het probleem van de betrouwbaarheid [van het spoor] is tot nu toe zwaar onderschat'', aldus het rapport. ,,Een opknapbeurt volstaat niet. De betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid [...] zijn tot op het bot aangetast. De betrouwbaarheid is beneden peil, kwaliteit en capaciteit schieten tekort.''

Voorgesteld wordt in het reizigersvervoer onafhankelijke corridors in te voeren om zo de ,,olievlekwerking van vertragingen'' tegen te gaan. Nu heeft een verstoring al snel gevolgen voor de gehele treinenloop.