Schröder: Duitsland trad niet krachtig op tegen staatsschuld

Bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) heeft gisteren erkend dat Duitsland in de jaren van economische voorspoed niet genoeg heeft gedaan om de staatsschuld te verminderen. De sanering van de staatskas is ,,niet daadkrachtig genoeg ter hand genomen'', zei hij in de Bondsdag.

Schröder herhaalde nog eens dat hij, nu het economisch minder gaat, niet van plan is om tegen elke prijs aan de begrotingscriteria van het Europese Stabiliteitspact vast te houden. De kanselier wees erop dat het pact niet voor niets Pact voor Stabiliteit én Groei heet. Het kan niet de bedoeling zijn aan de begrotingscriteria vast te houden als daarmee ,,elk economisch inzicht wordt gewurgd.'' Duitsland heeft twee achtereenvolgende jaren de tekortlimiet van 3 procent van het bruto binnenlands product overschreden. Economen gaan ervan uit dat het land ook volgend jaar te veel schulden zal maken.

De kanselier gaf in de loop van het debat over de Duitse begroting ook toe dat het eerste kabinet-Schröder een fout heeft gemaakt met de pensioenwetgeving, waardoor het pensioenstelsel minder goed bestand is tegen de vergrijzing. Onder kanselier Kohl hadden CDU en FDP een rem op de groei van de pensioenuitkeringen ingesteld om te voorkomen dat het pensioenstelsel onbetaalbaar zou worden omdat steeds meer mensen er een beroep op doen. Onder Schröder-I werd die rem weer losgelaten. ,,Het was een fout, ongetwijfeld'', zei Schröder gisteren.

Schröders opvallend openhartige uitlatingen en een, voor Duitse begrippen, coulante houding jegens de oppositie zijn verklaarbaar omdat de rood-groene regering voor een aantal belangrijke projecten op de oppositie is aangewezen. Christen-democraten en liberalen hebben in de Bondsraad, de Duitse Eerste Kamer, de meerderheid. Zij kunnen een hervorming van het pensioenstelsel evenals een door Schröder voorgestelde verlaging van de inkomstenbelasting blokkeren.

Met de omvangrijke belastingverlaging hoopt Schröder de kwakkelende economie een forse impuls te geven. De oppositie vindt dat er te weinig bezuinigd wordt om de inkomstenderving op te vangen.

    • Michel Kerres