`Man en vrouw zijn niet gelijkwaardig'

Prominente Saoedische geestelijken en geleerden hebben recentelijk een verklaring uitgegeven waarin zij waarschuwen tegen het idee van gelijkwaardigheid van man en vrouw of zelfs uitbreiding van de rechten van de vrouw. Het streven daarnaar is volgens hen bedoeld om islamitische vrouwen naar ,,ongelovige'' westerse vrouwen te modelleren. Saoedische vrouwen worden op openbare plaatsen strikt gescheiden van mannen, ze mogen niet autorijden en ze moeten zich buitenshuis van top tot teen verhullen.

In een verklaring stellen de 130 ondertekenaars dat inspanningen om vrouwen in Saoedi-Arabië meer rechten te geven, onderdeel zijn van een campagne tegen de islam die door de Verenigde Staten wordt aangevoerd. De VS hebben na de aanslagen van 11 september – waarvan de meeste daders Saoediërs waren – scherpe kritiek geleverd op het gebrek aan democratie in Saoedi-Arabië en op de steun in leidende kringen voor de militante islam. Dat heeft de Saoedische regering gedwongen om haar beleid enigszins bij te stellen.

In de media wordt gediscussieerd over hervormingen, hoewel commentatoren met al te scherpe kritiek op de regering en op de zeer conservatieve smaak van de islam die in Saoedi-Arabië aan de macht is, de mond zijn gesnoerd.

Volgens de boze geestelijken en geleerden beschermen de islamitische wettten de vrouwen en hun rechten, ,,in tegenstelling tot sommigen die vrouwen onrecht doen en hen openlijk of verholen beroven van hun rechten, zoals diegenen die oproepen [..] tot liberalisering van de [islamitische] wettelijke grenzen zodat de vrouwen gelijk komen met de westerse ongelovige vrouwen''. Deze `sommigen' worden geholpen ,,door de vijanden van de islam, speciaal in deze dagen nu de islamitische natie wordt onderworpen aan een boosaardige campagne van de zijde van haar vijand, geleid door de Amerikaanse regering, om haar van haar geloof af te brengen''.

Met name van ,,modern onderwijs'' moeten de ondertekenaars niets hebben. ,,Modern onderwijs is de grootste poort waarlangs wordt geprobeerd om de islamitische vrouw te verwestersen door haar de sluier af te doen en haar te dwingen [met de andere sekse] in contact te komen.'' Ook halen zij uit naar de pers die vrouwen prijst als zij uitblinken in werk buitenshuis. ,,Onder die bluffers zijn er die zeggen dat vrouwen in staat zijn zowel werk binnens- als buitenshuis te verrichten. De eerste die dat tegenspreken zijn werkende vrouwen zelf.''