Keurmerk voor kwaliteit van sms-diensten

Sms-diensten kunnen sinds deze week een kwaliteitskeurmerk krijgen. Het initiatief is bedoeld als aanvulling op de sms-gedragscode, die in augustus werd ingevoerd. Het keurmerk wordt verleend aan bedrijven en organisaties die de kosten en afmeldprocedures voor hun sms-dienst duidelijk vermelden op hun website. Via een link naar een certificaat kan de echtheid van het keurmerk worden gecontroleerd. De website SMSafzeggen.nl en de mobiele dienstverlener Emexus namen het initiatief tot het keurmerk.