Kabinet wil fors bezuinigen op sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat volgens sportkoepel NOC*NSF de sportbegroting voor de komende vier jaar met 25 procent inkrimpen. De bezuiniging zou impliceren dat de jaarlijkse post van 72 miljoen euro wordt teruggebracht tot 54 miljoen euro in 2007.

NOC*NSF hield rekening met een bezuiniging van 10 miljoen euro over vier jaar. In het licht van de totale bezuinigingsoperatie van de overheid zou voorzitter Blankert die maatregel verdedigbaar hebben gevonden. Maar inlevering van 18 miljoen euro, waarvan volgens zijn informatie nu sprake is, bestempelt hij als onevenredig hoog en onredelijk. Blankert: ,,Het ministerie hanteert niet de kaasschaaf, maar de hakbijl.''

Volgens Blankert worden vooral de sportbonden het slachtoffer, omdat de instellingssubsidies binnen vier jaar gefaseerd zullen worden afgeschaft. Die maatregel treft ook instellingen buiten de sport. Bij het verdwijnen van de instellingsubsidies krijgen veel bonden problemen bij het instandhouden van hun bondsbureau. De voorzitter van NOC*NSF meldt ook een bezuiniging van tien procent op de topsport, maar hij verwacht dat die maatregel met enige aanpassingen opgevangen kan worden.

Het stoort Blankert dat de bezuiniging niet gepaard gaat met compensatiemogelijkheden. Hijzelf zou graag zien dat de sport niet zeventig, maar honderd procent van de toto- en lottogelden krijgt uitgekeerd en er ruimte wordt gecreëerd om als sportkoepel zelf loterijen te organiseren. Die principiële discussie wil de voorzitter van NOC*NSF in gang zetten als de bezuiniging een feit wordt.

NOC*NSF heeft gisteren in een onderhoud met sportwoordvoerders van verschillende politieke partijen zijn bezorgdheid kenbaar gemaakt. Blankert hoopt dat het parlement de maatregel ongedaan maakt. Die toezegging werd hem gisteren niet gedaan door de sportwoordvoerders, mede omdat zij de begroting, die volgende week dinsdag op prinsjesdag openbaar wordt gemaakt, nog niet konden inzien. Tweede-Kamerlid Atsma van het CDA: ,,Er circuleren verschillende scenario's en die van 18 miljoen is het slechtst denkbare.''