`Justitie lokt de woede van boeven zelf uit'

Volgens een Amsterdamse advocaat probeert het openbaar ministerie ,,criminelen te criminaliseren''. Het OM is woedend.

Als het openbaar ministerie (OM) het bestaan van plannen voor een aanslag op een officier van justitie naar buiten brengt, is het dan bezig criminelen ten onrechte te criminaliseren? De Amsterdamse hoofdofficier van justitie, L.de Wit, is woedend over deze suggestie van advocaat N. Meijering in NRC Handelsblad van afgelopen maandag. Volgens Meijering past het wereldkundig maken van de bedreiging door criminelen van officier van justitie J. Plooy in een verharding van de opstelling van het OM, die erop gericht is zwaardere middelen te kunnen inzetten tegen criminelen. Hij vroeg zich af of werkelijk sprake is van een dreigende aanslag.

Volgens justitie hebben Amsterdamse criminelen ,,een onbekend aantal Albanezen'' ingehuurd om Plooy om het leven te brengen. Plooy leidt onder meer het onderzoek naar de vele liquidaties van criminelen in de afgelopen jaren. Een van Meijerings cliënten zou betrokken zijn bij de plannen voor een aanslag op Plooy.

Hoofdofficier De Wit heeft de Deken van de Orde van advocaten van Amsterdam zijn ,,scherpe afkeuring'' kenbaar gemaakt over de uitlatingen van Meijering. Het steekt hem dat Meijering vraagtekens zet bij ,,het werkelijkheidsgehalte van de inschatting van deze bedreigingen''. Meijering zegt slechts twijfels te hebben bij de diepere motieven van het OM om met het nieuws in de publiciteit te treden, en bij de informatie dat een van zijn cliënten bij deze moordplannen betrokken zou zijn. ,,Bronnen bij justitie en politie hebben een van mijn cliënten genoemd als mogelijke opdrachtgever voor een aanslag'', zegt Meijering. ,,Wij vinden het schandelijk dat zijn naam zonder enig bewijs zo te grabbel is gegooid.''

De bewuste cliënt is Greg R. In De Telegraaf van 8 september staat dat ,,justitiebronnen in de eerste plaats (denken) aan de organisatie van Greg R.'', een Amsterdamse drugsbaron die de afgelopen jaren diverse malen is veroordeeld, onder meer voor cocaïnehandel. ,,Justitie vermoedt'', aldus De Telegraaf, ,,dat de enorme partij wapens die enkele maanden geleden in een door Katja Schuurman verhuurde Vinkenveense villa in beslag is genomen van hem afkomstig is''.

Volgens Meijering weten criminelen als geen ander hoe nodig officieren van justitie en politiemensen zijn. ,,In de eerste plaats om hun kinderen te beschermen, en hoe cynisch het ook klinkt, je kan met drugs geen winsten maken als er geen opsporingsapparaat is dat de drugshandel bestrijdt''. Vervolging en bestraffing beschouwen criminelen volgens de advocaat als een bedrijfsrisico en niet als aanleiding om wraak te nemen op een aanklager. In het milieu doet het adgium opgeld `If you can't do the time, don't do the crime', ofwel `als je niet kan brommen, kan je ook geen boef zijn'. Daarbij, aldus Meijering, ,,zou je zo gestoord zijn om een officier liquideren, dan weet je dat je er twee voor terugkrijgt, plus levenslang''.

Dus hoe te verklaren dat zich kennelijk wel een serieuze bedreiging heeft kunnen ontwikkelen? Meijering blijft erbij dat in veel drugszaken sprake is van ,,unfair play'' van de zijde van politie en openbaar ministerie. ,,We hebben een ruime ervaring met officieren die ons cruciale, ontlastende stukken onthouden. Nu eens krijgt iemand ten onrechte een enorme partij cocaïne in zijn mik geschoven, dan weer worden mensen door de politie gedwongen te infiltreren in het criminele milieu.'' Dat wordt volgens de advocaat door criminelen ervaren als buitengewoon unfair. ,,Het maakt de mensen woedend'', zegt hij en ,,die woede is nu precies onze zorg''.

Meijering wil graag benadrukt hebben dat er wat hem betreft nooit sprake zal zijn van enig begrip voor geweld tegen politie en justitie. Ook zegt hij het te betreuren dat de indruk is ontstaan dat hij de omstandigheden waaronder Plooy nu moet werken zou ,,bagatelliseren''. ,,Maar men mag mij niet verbieden om die gevaarlijke frustraties bij cliënten omtrent het rechtssyteem te signaleren.'' Volgens hem steekt het OM zijn kop in het zand als het niet op deze motieven wil ingaan.

Meijering blijft er bij dat het OM met het openbaar maken van deze bedreiging de publieke opinie probeert te mobiliseren. Volgens hem is het een verkapt pleidooi voor meer mensen, meer middelen en meer bevoegdheden.

De Amsterdamse deken zal een onderzoek instellen.