Handschrift

In Den Haag is afgelopen zondag `De Kroontjespen, stichting tot behoud van het handschrift' opgericht. De Kroontjespen wil het handschrift behouden en waar mogelijk handschriftgebruik stimuleren. Op verzoek reageert de typograaf en letterontwerper Gerrit Noordzij op dit iniatief. `De schrijver schiet altijd tekort.'

    • Gerrit Noordzij