Extra overleg kabinet en vakbonden

Minister De Geus (Sociale Zaken) heeft de vakbonden en werkgevers uitgenodigd voor een gesprek na prinsjesdag. De Geus spreekt maandag al informeel met FNV-voorzitter De Waal en CNV-voorzitter Terpstra.

Dat gesprek is volgens De Geus bedoeld als toelichting op de brieven die FNV en CNV recent naar het kabinet hebben gestuurd. Op 14 oktober staat het traditionele najaarsoverleg gepland.

De afgelopen weken hebben de vakbonden zich steeds scherp uitgelaten over de plannen van het kabinet op sociaal-economisch terrein. Vooral het feit dat het kabinet miljarden wil bezuinigen op de sociale zekerheid en de gezondheidszorg leidt tot verzet bij de vakbonden. De vakbeweging drong steeds aan op onderhandelingen voordat het kabinetsbeleid op prinsjesdag, aanstaande dinsdag, bekend wordt gemaakt. Het kabinet wil dit niet, aldus De Geus gisteren. ,,Pas na de algemene politieke beschouwingen hebben wij politiek draagvlak voor onze plannen. Dan gaan we met de samenleving in gesprek'', aldus De Geus. Hij wilde gisteren niet vooruitlopen op de vraag of hij de bonden en werkgevers dan nog iets te bieden heeft. ,,De marges zijn klein'', aldus De Geus.

De Waal en Terpstra hebben beide met grote aarzeling de uitnodiging voor het gesprek maandag geaccepteerd. Terpstra zegt er vanuit te gaan dat er maandag al over de inhoud kan worden gesproken, en dat hij niet alleen een toelichting mag geven op de brief van het CNV. Daarin stelde het CNV voor de lonen volgend jaar fors te matigen als maatregelen bij met name de pensioenen en de WAO worden verzacht.

De Waal wilde eigenlijk met premier Balkenende praten met als doel hem ervan te overtuigen dat de voorgenomen bezuinigingen te fors zijn. Maar hij gaat maandag toch om ,,elke poging om tot onderhandelingen te komen aan te grijpen''. Hij noemt De Geus overigens ,,zo langzamerhand een beklagenswaardige figuur''. ,,De sleutel ligt ook niet meer bij hem maar bij de minister van Financiën. Want alle maatregelen die ons zwaar op de maag liggen kosten veel geld: de pensioenen, de WAO, beperking van WW, de ontkoppeling van lonen en uitkeringen. Werknemers zullen dit gecompenseerd willen zien van de werkgevers. Voor hen wordt het leven er niet goedkoper op.'' Volgens hem heeft het kabinet het overleg met de sociale partners de afgelopen maanden op zijn beloop gelaten. Harde acties komen steeds dichterbij. ,,Als niet naar je wordt geluisterd, moet je zorgen dat ze wel moeten luisteren.''