Chronisch zieken

Deze krant besteedde op 30 augustus aandacht aan bezuinigingen op vergoedingen van medicijnen die het kabinet ons in het vooruitzicht stelt.

In het voorstel wordt gesproken over een eigen bijdrage van 1,50 per recept(regel), ongeacht het aantal recepten per jaar en jaarlijks een eigen risico van 200 euro voor ziekenfondsverzekerden. Dit levert voor de mensen met (een) chronische ziekte(n) veel extra kosten op.

Patiënten die lijden aan één of meer chronische ziekten (co-morbiditeit) gebruiken dagelijks meer dan 10 soorten medicijnen. Voor deze medicijnen moet iedere drie maanden een nieuw recept worden ingeleverd. Door een apotheek mogen niet meer medicijnen meegegeven worden dan voor drie maanden, ook al ben je er de rest van je leven van afhankelijk.

Het kabinet accepteert deze maatregelen omdat de groep mensen met (een) chronische ziekte(n) grotendeels fiscaal zal worden gecompenseerd voor het inkomensverlies.

Een hoog percentage van de mensen met (een) chronische ziekte(n) is echter niet in staat om de kosten bij de belastingaangifte af te trekken. Zij weten niet dat die mogelijkheid bestaat of hun kosten komen niet uit boven de drempel buitengewone lasten. Het blijkt dat de politiek niet of nauwelijks het profiel van een mens met een chronische ziekte kent: vrouw, ouder dan 50 jaar, alleenstaand, laag inkomen.

Als deze bezuinigingen doorgaan, moeten zij ongeveer 60 tot 120 euro per jaar aan recepten betalen. Daarnaast een eigen bijdrage van 200 euro, de taxi naar het ziekenhuis en de pijnstillers.