Bank Insinger de Beaufort op winst

Bank Insinger de Beaufort heeft het eerste halfjaar door de verkoop van een dochterbedrijf zwarte cijfers kunnen schrijven. De nettowinst kwam uit op 45,2 miljoen euro. Dat was inclusief 61,5 miljoen euro winst uit de verkoop van de vermogensbeheerder Trust Group. Zonder die eenmalige bate zou een verlies geboekt zijn. Het resultaat van de bank voor vermogende particulieren en institutionele klanten stond mede onder druk door slecht presterende effectenactiviteiten. Insinger moest daarom 12,6 miljoen euro afschrijven.