Antillen boos op De Graaf

De Antilliaanse regering vindt de manier waarop minister Thom de Graaf en de Tweede Kamer willen onderhandelen over ontmanteling van de landsregering onaanvaardbaar. Voorstellen om de rechtshandhaving op de Antillen onder het gezag van de rijksministerraad te plaatsen zijn onbespreekbaar.

Dat zegt de gevolmachtigd minister van de Antillen in Nederland, M. Adriaens. Hij reageert op een brief van De Graaf aan de Tweede Kamer waarin hij voorstelt om de bevoegdheden van de landsregering tot een minimum terug te brengen en de bevoegdheden van de individuele eilandsbesturen te maximaliseren. Cruciale bevoegdheden moeten worden ondergebracht bij de koninkrijksregering.

Ontmanteling van de bevoegdheden van de landsregering komt volgens Adriaens pas aan de orde als de bevolking van Curacao zich per referendum heeft uitgesproken over een status aparte voor het eiland. ,,Dan komt de centrale bestuurslaag automatisch te vervallen. Tenzij de bevolking zich tegen een status aparte uitspreekt. Dan blijft ook de noodzaak van een centraal bestuursapparaat overeind.''

De Graaf heeft het Antilliaanse kabinet voorgesteld een werkgroep in te stellen die aanbevelingen moet voorbereiden over de bestuurlijke toekomst van de Antillen. Gisteravond heeft het kabinet-Godett geantwoord dat zij akkoord gaan met een dergelijke werkgroep, maar daarin zwaarder vertegenwoordigd wil zijn dan De Graaf voorstelt. ,,De Graaf wil twee vertegenwoordigers uit Nederland en twee van de Antillen in die werkgroep. Wij willen een grotere vertegenwoordiging omdat alle vijf de eilanden willen meepraten over hun eigen toekomst.''

De wens van de drie regeringspartijen, CDA, D66 en VVD, om de rechtshandhaving op de Antillen onder te brengen bij het koninkrijk noemt Adriaens onbespreekbaar. ,,De druk die de fractiewoordvoerders op De Graaf uitoefenen, is onacceptabel. Er zit hier net een maand een nieuw kabinet. Geef die de kans om zelf met voorstellen te komen voordat dit soort messen op tafel worden gelegd.''