Zware kritiek beleggers op beleid Ahold

De pensioenfondsen ABP en PGGM hebben alsnog zware kritiek geuit op de gang van zaken rond de benoeming van de nieuwe topman van Ahold. Zij eisen verandering van het beleid.

In een brief aan president-commissaris H. de Ruiter doen de twee grootste pensioenfondsen van Nederland hun beklag over de beloning van de nieuwe topman A. Moberg, de stemprocedure op de aandeelhoudersvergadering en de manier waarop Mobergs beloningspakket vorige week bekend werd gemaakt.

De beloning van 6 miljoen euro van Moberg in de komende twee jaar en een vertrekpremie die kan oplopen tot 10,5 miljoen euro heeft voor maatschappelijke onrust gezorgd. Volgens de pensioenfondsen, die vorige week ,,met het mes op de keel'' vóór de benoeming van Moberg en zijn beloningspakket stemden, worden de aandeelhouders door Ahold ,,volstrekt niet serieus'' genomen. De gevoerde benoemingsprocedure wordt in de brief ,,zeer onzorgvuldig'' genoemd. Op de vergadering kon niet separaat over de beloning worden gestemd.

Volgens een woordvoerder van PGGM moet de brief als een ,,krachtig signaal'' worden gezien. ,,We voelen ons in enige mate gepakt. Eigenlijk hebben wij ergens vóór gestemd waar we met hart en ziel tegen waren.'' Volgens de zegsman wordt nu eerst gekeken of Ahold ,,over de brug komt'' en een dialoog met de beleggers aangaat. ,,Als Ahold dit signaal niet oppikt, ontstaat er een hele andere situatie.'' PGGM wil niet ingaan op vervolgstappen als Ahold niet reageert. Het vorderen van een onderzoek naar wanbeleid via de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam sluit hij niet uit. ,,Alles is mogelijk.''

Volgens de pensioenfondsen heeft Ahold de beleggers geen tijd gegeven om belangrijke informatie als de beloning van Moberg te ,,consumeren''. Die werd ,,onaangekondigd'' op de afgelopen aandeelhoudersvergadering bekendgemaakt. Hierdoor hebben die stemmers die vóór de vergadering een volmacht afgaven die informatie niet in hun stem kunnen laten meewegen. ,,Als u dan vervolgens ook niet bereid bent tot enig compromis en zelfs het machtswoord wordt gebruikt, zet u aandeelhouders ronduit voor het blok'', schrijven de pensioenfondsen.

FNV Bondgenoten eiste vanochtend dat gedwongen ontslagen bij Albert Heijn worden uitgesloten. De winkelketen kondigde vorige week aan 440 banen te schrappen waarbij gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten. Volgens de vakbond is de beloning van de nieuwe topman onacceptabel en valt het niet te rijmen met gedwongen ontslagen.