VS stellen strengere regels voor visa uit

De Verenigde Staten zijn bereid de invoering van strengere visumregels voor Europeanen uit te stellen tot eind oktober volgend jaar. Voorwaarde is dat de betrokken landen paspoorten gaan verstrekken die elektronisch kunnen worden `gelezen'.

Europeanen die naar de VS willen hebben normaliter geen visum nodig. De VS wilden met ingang van 1 oktober dit jaar visumplicht voor Europeanen invoeren, tenzij zij beschikken over paspoorten die kunnen worden `gescand' door computersystemen. Dat kan (nog) niet met veel Europese paspoorten.

Verschillende Europese landen maakten bezwaar. Bovendien groeide in de VS de twijfel over de haalbaarheid van 1 oktober, omdat de scanners technisch nog niet volmaakt zouden zijn. Ook kwam kritiek uit de toeristische sector. Veel reizigers zouden niet van de nieuwe regels op de hoogte zijn. Gevreesd werd voor chaotische toestanden op luchthavens.

Gisteren berichtte The New York Times dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, uitstel van de strengere visumregels overweegt. De woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigde dat, maar beklemtoonde dat de regering-Bush nog geen definitieve beslissing over uitstel had genomen.

Volgens The New York Times zou Powell tot uitstel bereid zijn op twee voorwaarden. De betrokken landen zouden schriftelijk moeten toezeggen dat ze elektronisch controleerbare paspoorten invoeren en dat zij paspoortfraude serieus zullen bestrijden.