Vrijlatingsbrief De Kroes `in opdracht van superieur'

Officier van justitie H.M. Vos, die in 1992 de veroordeelde zakenman Eddy de Kroes berichtte dat deze zijn celstraf van achttien maanden niet hoefde uit te zitten, had daartoe van hogerhand opdracht gekregen. Dat heeft hij in een telefoongesprek verklaard tegen advocaat G. Spong, die namens De Kroes een kort geding heeft aangespannen tegen de staat.

Vos heeft tegen Spong gezegd dat een hogere ambtenaar van justitie hem destijds opdracht gaf om De Kroes een brief te schrijven met het bericht dat de hem opgelegde straf niet ten uitvoer zou worden gelegd. Het zou gaan om een advocaat-generaal van het ressortsparket in Den Haag, maar Vos zegt zich de naam van deze persoon niet meer te herinneren. Vos erkent dat zijn handtekening onder de brief staat. Maar van de omstandigheden zegt hij zich na elf jaar weinig meer te herinneren.

Spong heeft het telefoongesprek dat hij vorige week met Vos voerde, opgenomen en het uitgewerkte verslag naar het OM gestuurd. De landsadvocaat bracht het gesprek maandag in bij de behandeling van het kort geding.

Vos, die zich destijds als officier van justitie bezighield met de uitvoering van straffen, zou van de advocaat-generaal in kwestie eerst een schriftelijke opdracht hebben gekregen om de straf niet ten uitvoer te leggen. Daarop zou nog een mondelinge bespreking zijn gevolgd, waarna de definitieve beslissing viel. Spong citeert uit het verslag van het telefoongesprek: ,,Vos zei: `Ik heb toen contact gehad met de advocaat-generaal in Den Haag, want het was de zaak van een advocaat-generaal in Den Haag en ik was officier van justitie'.'' Spong vroeg Vos of het misschien ging om advocaat-generaal Annelies Couzijn, die zich als een van de laatsten met de zaak-De Kroes bezighield. Maar volgens Vos was de advocaat-generaal in kwestie een man. Over de reden om de straf niet ten uitvoer te leggen, kon Vos geen opheldering geven.

Het zakentijdschrift Quote berichtte onlangs dat De Kroes zijn straf is ontlopen en dat de verjaringstermijn binnenkort afloopt. Het OM heropende het onderzoek en liet De Kroes arresteren. Deze kwam daarop met de brief van Vos naar buiten.