Vrijlating De Kroes was `in opdracht'

Officier van justitie H.M. Vos, die in 1992 de veroordeelde zakenman E. de Kroes berichtte dat deze zijn celstraf van 18 maanden niet hoefde uit te zitten, had daartoe van hogerhand opdracht gekregen. Dat heeft hij in een telefoongesprek gezegd tegen advocaat G. Spong.

Pagina 2