Universiteiten in financiële zorgen

De financiële positie van universiteiten is in 2002 verder verslechterd. Verbetering wordt niet verwacht omdat de rijksbijdrage per student wordt verminderd.

Pagina 3