Steeds meer universiteiten in de schulden

De financiële positie van universiteiten is in 2002 verder verslechterd. Zeven van de veertien universiteiten hadden vorig jaar meer lasten dan baten. In 2001 waren dat er nog zes.

Dat blijkt uit het gisteren gepubliceerde jaarverslag van de VSNU, de koepelorganisatie van de universiteiten. Het gaat om de universiteiten van Amsterdam (UvA), Delft, Twente, Wageningen, Tilburg, Maastricht en de Open Universiteit. Op de totale omzet van 4,5 miljard euro boekten de universiteiten nog wel een positief saldo van 30 miljoen euro. Maar zij teren in op het eigen vermogen en doen steeds meer een beroep op vreemd vermogen, bijvoorbeeld leningen bij banken.

Verdere verslechtering van de financiële positie ligt in het verschiet, omdat de rijksbijdrage per student daalt van 5.100 euro in 2002 tot 4.600 euro in 2007. Volgens de VSNU botst dit met de ambities van het kabinet Balkenende II om van Nederland een kennissamenleving te maken.

Het aantal eerstejaars nam vorig jaar toe, er staan op dit moment ruim 180.000 studenten ingeschreven bij de veertien universteiten.

Maatregelen om de vergrijzing tegen te gaan lijken volgens het jaarverslag succes te hebben. De doorstroming van vrouwen naar hogere posities is eveneens verbeterd. Universiteiten kennen een laag ziekteverzuim en betrekkelijk weinig werknemers die in de WAO terechtkomen.

In internationaal opzicht leveren Nederlandse wetenschappers volgens het jaarverslag goede prestaties. De VSNU baseert dat op de citatiescore in gerenommeerde internationale tijdschriften.

Qua investeringen in onderzoek loopt Nederland echter achter, met name door achterblijvende bijdragen van het bedrijfsleven. Ook op het gebied van onderwijs hebben universiteiten per student steeds minder te besteden en verder zijn er problemen op het gebied van huisvesting.

Gerectificeerd

Wageningen

In het bericht Steeds meer universiteiten in de schulden (10 september, pagina 3) wordt de universiteit van Wageningen een negatief exploitatiesaldo toegeschreven. Zij boekte vorig jaar een batig saldo van 2,5 miljoen euro.

Gerectificeerd

Universiteiten

In het bericht Steeds meer universiteiten in de schulden (10 september, pagina 3) wordt de universiteit van Wageningen een negatief exploitatiesaldo toegeschreven. Zij boekte vorig jaar een batig saldo van 2,5 miljoen euro. Rode cijfers hebben de Open Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, Delft, Eindhoven, Maastricht, Tilburg en Twente.