`Plan voor aanpak jeugdwerkloosheid niet concreet genoeg'

Het kabinetsplan voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid is te abstract, en leunt voor de financiering te veel op ESF-gelden, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Dat bleek vanmorgen bij een debat in de Tweede Kamer.

Verschillende politieke partijen vinden dat het plan vol ,,mooie doelstellingen'' staat, maar weinig zegt over hoe het kabinet denkt die te kunnen realiseren. Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) weerlegde die kritiek met de opmerking dat er nog overleg plaatsvindt met de sociale partners.

De grote rol voor lokale overheden en werkgevers bij het bestrijden van de jeugdwerkloosheid stuitte op algemene kritiek. PvdA-Kamerlid Bussemaker betoogde dat de regering daarmee de verantwoordelijkheid afschuift op de sociale partners.

Hoewel Kamerlid Bruls (CDA) zich achter de decentrale gedachte van de aanpak schaarde, vindt ook hij dat het kabinet ,,erg sterk leunt op de inzet van andere partijen''. SP en GroenLinks spraken van ,,mooie woorden maar weinig daden''.

Hoewel minister De Geus benadrukte dat de regering niet voor nieuwe banen kon zorgen, reageerde hij op de kritiek door tijdens het debat toe te zeggen dat het parlement hem op het aantal gerealiseerde leerwerkplekken voor jongeren en de omvang van de jeugdwerkloosheid mocht afrekenen.

Het kabinet wil met de werkgevers afspraken maken om de komende vier jaar 40.000 leerwerkplekken te scheppen voor leerlingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast mag de jeugdwerkloosheid niet hoger zijn dan twee keer de algemene werkloosheid. Nu is de werkloosheid onder de beroepsbevolking tot 25 jaar al twee keer zo hoog als van de algemene werkloosheid (12 procent tegen 5,5 procent).

Andere maatregelen uit het plan zijn onder andere het tijdelijk werken van jongeren met behoud van uitkering, het instellen van een banenbeurs door het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) en een eenmalige belastingkorting van 1.500 euro voor werkgevers die werkloze jongeren in dienst nemen.

Verschillende Kamerleden hadden kritiek op de nadruk die het kabinet legde op het gebruik van geld uit het ESF (het Europees Sociaal Fonds).