Nederland dreigt met gang naar Hof

Nederland dreigt het Europese Hof van Justitie in te schakelen als Frankrijk, Duitsland en Italië de Europese begrotingsregels blijven overschrijden. Bronnen rondom het kabinet bevestigen dat het de mogelijkheden daartoe onderzoekt.

,,We willen alle middelen aangrijpen om te voorkomen dat het Stabiliteitspact sneuvelt en sluiten daarbij niets uit'', aldus een woordvoerder van minister Zalm (Financiën). Nederland kan de afzonderlijke lidstaten niet aanpakken, maar wel de Europese Commissie voor de rechter dagen als die het Verdrag van Maastricht niet uitvoert.

De Commissie moet op basis van dat verdrag landen met een te groot begrotingstekort een boete opleggen. Het Hof kan de Commissie dwingen het Verdrag van Maastricht uit te voeren.

In het Verdrag van Maastricht (1991) liggen de regels voor de Europese begrotingen vast. Daaraan gekoppeld is het zogenoemde Stabiliteits- en Groeipact, op basis waarvan lidstaten deelnemen aan de euro.

Een belangrijke regel is het begrotingstekort van een land niet groter mag zijn dan 3 procent van het bruto binnenlands product. Duitsland, Frankrijk en Italië hebben een groter tekort.

Nederland zoekt nu samen met landen die lagere tekorten hebben (Denemarken, Griekenland, Spanje, Oostenrijk) naar middelen om de grote landen te dwingen hun begroting op orde te brengen. Een gang naar het Europese Hof van Justitie is daarvan het zwaarste middel. Ambtenaren op Financiën onderzoeken de technisch-juridische kanten van een dergelijk proces. [Vervolg HOF: pagina 3]

HOF

Stappen tegen Frankrijk verwacht wegens tekort

[Vervolg van pagina 1] Een gang naar het Hof komt dichterbij nu Frankrijk op 25 september zijn begroting voor 2004 presenteert. Daarin zal voor de derde keer op rij moedwillig een tekort van groter dan 3 procent van het bruto binnenlands product worden gepresenteerd. De Europese Commissie zou in dat geval direct een boete mogen opleggen aan Frankrijk, die neerkomt op ongeveer 5 miljard euro. De Franse staatssecretaris van Begrotingszaken, Lambert, zei gisteren dat het tekort niet vóór 2006 onder de 3 procent zal dalen. Tevens loopt op 3 oktober de deadline af voor de Fransen om maatregelen te presenteren om het tekort in 2003 te verkleinen.

Formeel gaat Nederland ervan uit dat de Commissie bij de vergadering van Europese ministers van Financiën (Ecofin) van 6 oktober stappen zal ondernemen tegen Frankrijk. Ingewijden houden er echter rekening mee dat de Commissie zich, net als in het verleden, ,,mild'' zal opstellen. Recent ging de Commissie ook al akkoord met het verschuiven van de datum waarop de begrotingen van de lidstaten weer in evenwicht moeten zijn.

Komend weekend is in het Italiaanse Stresa een zogenoemde informele Ecofin. Zalm liet gisteren in het televisieprogramma Netwerk weten dat hij er ,,natuurlijk op aan [zal] dringen dat in Frankrijk en Duitsland niet op krediet allerlei belastingverlagingen worden gekocht''. De Nederlandse econoom Lans Bovenberg schrijft vandaag op de opiniepagina van deze krant dat Nederland het voortouw zou moeten nemen in ,,het koesteren van de financiële en budgettaire stabiliteit binnen Europa''.

STABILITEITSPACT: pagina 7

    • Egbert Kalse