Minister De Graaf wil ingrijpen op Antillen

Minister Thom de Graaf (Koninkrijksrelaties) wil ingrijpen in de bevoegdheden van de Antilliaanse regering. Onder meer rechtshandhaving en financiën moeten worden overgenomen door de Rijksministerraad.

In een brief gisteren aan de Tweede Kamer schrijft De Graaf dat een werkgroep op korte termijn hierover `gezaghebbende aanbevelingen' moet uitbrengen. Het is niet duidelijk of de Antilliaanse regering in die werkgroep vertegenwoordigd zal zijn.

Nederland stelt geen extra geld beschikbaar voor sanering van de staatsschuld van de Nederlandse Antillen, die nu zo'n twee miljard euro bedraagt, zolang de regering daar geen ingrijpende bezuinigingsoperatie heeft uitgevoerd.

De minister eist medewerking van de landsregering bij verbetering van de bestuurlijke en financiële situatie. Indien de Antilliaanse regering niet wenst mee te werken, zal De Graaf ,,noodgedwongen'' over deze onderwerpen rechtstreeks zaken doen met de afzonderlijke eilanden.

De Graaf noemt het `een zorgelijke situatie' dat het politieke draagvlak van het kabinet-Godett steeds verder afkalft. Vorige maand trok de Democratische Partij Sint Maarten haar bewindslieden terug uit de regering. Gisteravond besloot ook de UPB op Bonaire uit het kabinet te stappen. Dat gebeurde nadat onderhandelingen met Curaçao stukliepen over het aantal vluchten dat BonairExel op Willemstad mag uitvoeren. UPB-leider Ramonsito Booi is directeur van die vliegtuigmaatschappij.

Het eilandsbestuur van Sint Maarten heeft de Tweede Kamer nu schriftelijk verzocht te onderzoeken of de Antilliaanse regering wegens `structurele verwaarlozing van haar taken' onder curatele van de Koninkrijksregering kan worden geplaatst. De financieel-economische situatie op de Antillen is volledig `out of control' , schreef het eilandbestuur gisteren in zijn brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Een delegatie van het eilandsbestuur is in Nederland. De financiële nood op Sint Maarten is zo groot dat het eilandsbestuur eind deze maand acute betalingsproblemen verwacht. ,,Het waarborgen van de mensenrechten, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur is een zaak van het Koninkrijk. Deze grondbeginselen worden aanhoudend geschonden als gevolg van het structureel falen van de regering van de Nederlandse Antillen en van haar voortdurende machtsmisbruik ten gunste van Curaçao.'' In de brief herhaalt het eilandsbestuur het verzoek een peloton van 50 marechaussees beschikbaar te stellen voor het opsporen en uitzetten van illegale vreemdelingen. Fractiewoordvoerders spreken morgen met De Graaf over de situatie op de Antillen. Het is nog onduidelijk of er een zogeheten `rijksmaatregel van bestuur' nodig is om de bevoegdheden van de Antilliaanse regering te beperken. Volgens een woordvoerder van de minister is dat een zaak waarover de ingestelde werkgroep moet adviseren.