Laatste oproep FNV aan kabinet

FNV-voorzitter Lodewijk de Waal roept premier Balkenende op ,,geen ondoordachte beslissingen'' te nemen en te kiezen voor een dialoog met de vakbeweging en de werkgevers. Dat schrijft De Waal in een open brief aan de premier.

,,U staat nu op een tweesprong. U kunt dit onzalige pakket doordrukken en met een kleine Kamermeerderheid uitvoeren. Daarmee negeert u de mensen in het land, die zwaar getroffen worden door de voorstellen. En u negeert de kritiek van maatschappelijke organisaties in dit land.'' De Waal doet ,,een laatste oproep'' het gesprek ,,echt'' aan te gaan. De Waal schrijft dat hij hoopt dat Balkenende loskomt van ,,de obsessie dat Nederland meer moet bezuinigen dan welk Europees land ook''. Dan ontstaat volgens De Waal ruimte voor socialer beleid.

Twee weken geleden deed het kleinere CNV ook een oproep om het gesprek aan te gaan met het kabinet. Het CNV deed hierbij een reeks concrete voorstellen. De christelijke vakbond is bereid volgend jaar de lonen te bevriezen en genoegen te nemen met eenmalige loonsverhogingen in 2004. De bond wil dan wel dat het kabinet bezuinigingen afzwakt. De Waal doet kort een aantal voorstellen. Zo moet de onroerendezaakbelasting (ozb) in stand blijven. De opbrengst daarvan moet naar een degelijk jeugdwerkplan. Ook zijn werknemers bereid ,,te betalen voor een solidaire werkloosheidsuitkering'', aldus De Waal. ,,En voor een eerlijke ziektekostenverzekering, die alle noodzakelijke zorg dekt. Wij wentelen dit niet af op de werkgevers.''

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland willen een meerjarig loonakkoord sluiten met kabinet en vakbonden, waarin wordt vastgelegd dat de lonen voor meerdere jaren niet of nauwelijks stijgen. Zo zegt MBK Nederland-voorzitter Loek Hermans dat de lonen hooguit met een incidentele uitkering mogen stijgen, achteraf en per sector bepaald. CAO's moeten volgens hem worden herzien op afspraken die in tijden van hoogconjunctuur zijn gemaakt, maar nu onbetaalbaar geworden. Hij denkt daarbij aan het doorbetalen van 100 procent loon bij ziekte. ,,Het is nu of nooit, wil ook de Nederlandse economie weer kunnen groeien'', aldus de MKB-voorzitter. Hij vindt dat het kabinet meer de innovatie bij MKB-bedrijven dient te stimuleren door te bevorderen dat hogescholen en universiteiten hun kennis op deze sector overdragen.