`Koppeling kan bij herstel van economie'

Als de lonen genoeg worden gematigd en er treedt weer economisch herstel op, dan zullen over één of twee jaar de uitkeringen weer worden gekoppeld aan de lonen.

Dat heeft minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) gisteren tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer gezegd. De Geus kreeg van de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP zware kritiek op het voornemen om de koppeling tussen de lonen in de marktsector en de uitkeringen volgend jaar los te laten. Zij vinden De Geus ,,ongeloofwaardig'' omdat hij eerder heeft gezegd aan een ontkoppeling niet mee te zullen werken.

Vorige week werd bekend dat De Geus een aanpassing wil doen in de toelichting op de Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid (WKA). Sinds enige jaren is vastgelegd dat er sprake blijft van het gelijk laten oplopen van de uitkeringen en het gemiddelde van de lonen in de marktsector en die in de collectieve sector als er tegenover 100 werkenden minder dan 82,6 niet-werkenden staan (de zogenoemde inactieven/actieven ratio). Dit getal wil De Geus verlagen naar 70. Voor volgend jaar is voorzien dat het aantal niet-werkenden hierboven uitkomt. Het kabinet wil de uitkeringen wel gelijkhouden met de ambtenarensalarissen. Het kabinet wil die overigens nauwelijks laten stijgen.

De Geus zei dat hij de inactieven-actieven ratio zal verlagen om juist aan de vakbonden aan te geven dat de koppeling weer hersteld zal worden als de lonen worden gematigd en de economie verbetert. Het kabinet legt zich volgens hem met dit getal hierop vast.

Volgens bronnen bij Sociale Zaken was minister Zalm (Financiën) bij de begrotingsbesprekingen er lang tegen geweest zich nu al vast te leggen op herstel van de koppeling. De Geus zei overigens over dit onderwerp nog advies te vragen aan de werkgevers en vakbonden die zijn vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad (SER).

Tijdens het debat werd duidelijk dat de coalitiepartijen de lijn van De Geus steunen. Het Tweede-Kamerlid Verburg (CDA) zei dat de koppeling in stand moet blijven ,,onder de conditie dat de sociale partners in de martksector voluit loon matigen en wel op dezelfde wijze als bij de ambtenaren en de collectieve sector''.

Ook De Geus deed ,,een klemmend beroep'' op de sociale partners de lonen te matigen zodat op die manier ,,de solidariteit tussen werkenden en niet-werkenden'' in stand blijft.