Inspraak niet nodig

Het personeel van de vliegbasis Twenthe hoeft nog niet geraadpleegd te worden over de voorgenomen sluiting van de basis. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag in kort geding bepaald. De medezeggenschapscommissie van de vliegbasis vindt dat het voorstel om de basis te sluiten riekt naar willekeur en wil graag weten wat de argumenten zijn.

Volgens de rechter hoeft de medezeggenschapscommissie pas geraadpleegd te worden als blijkt dat de vliegbasis definitief dichtgaat. Hierover komt pas op Prinsjesdag meer duidelijkheid. Mocht daaruit blijken dat de vliegbasis inderdaad dicht moet, dan komt de bevelhebber van de luchtstrijdkrachten met een reorganisatieplan.

Pas dan hoeft Defensie de medezeggenschapscommissie te raadplegen, zo is in het vonnis van de rechter te lezen.