Gemeenten zijn verdeeld over de Antillianen

Verscheidene burgemeesters hebben afwijzend gereageerd op de uitspraak van burgemeester Opstelten van Rotterdam dat Nederland op termijn de toegang moet kunnen weigeren aan Antilliaanse criminelen. Burgemeester Wallage van Groningen noemt dat ,,onrealistisch''. Burgemeester Bandell van Dordrecht vindt dat dergelijke uitspraken Antillianen ,,die hun stinkende best doen'' stigmatiseren.

Opstelten voerde maandag in Rotterdam overleg met burgemeesters van andere gemeenten die veel problemen ondervinden met criminele Antillianen. Deze `Antillengemeenten', zoals ze zichzelf noemen, willen meer samenwerken om de problemen op te lossen. Volgens zijn woordvoerder wilde Opstelten vooral een `sense of urgency' creëren.

Wallage, die wel voor het overleg was uitgenodigd maar niet aanwezig kon zijn, vindt de uitspraak onverstandig. ,,Ik noem dit de methode-Bolkestein/Fortuyn: iets roepen waarvan je weet dat het niet kan, om maar aan te tonen hoe ernstig iets is.'' Opstelten wekt volgens hem verwachtingen die niet kunnen worden waargemaakt. ,,Want dan moet je het koninkrijksstatuut opzeggen, en dat gebeurt echt niet.'' Ook de discussie over gedwongen spreiding van allochtonen is volgens Wallage ,,allemaal geblaat''.

,,Alleen met gestrengheid kun je het probleem niet oplossen. We moeten niet alles onder het kopje `criminaliteit' vegen, het is vooral ook een sociaal probleem, dat we ook als zodanig moeten aanpakken. Met scholing etcetera.''

In Groningen wordt ,,langs twee lijnen'' gewerkt, zo vertelt Wallage. Twee jaar geleden is een speciaal politieteam opgericht, het Antar-team, dat zich uitsluitend op criminele Antillianen en Arubanen richt. Daarnaast is er het project Ganashi (hoop), om binnenkomende Antillianen te helpen huisvesting en werk te vinden.

De Antillengemeenten willen informatie uitwisselen over dergelijke best practices. Burgemeester Bandell van Dordrecht, die maandag bij het overleg was, vindt het vreemd dat Opstelten nu iets anders op de agenda zet. ,,We hebben over van alles gesproken, maar niet hierover. En bovendien gaat het niet aan om Nederlandse staatsburgers het reizen in het koninkrijk te verbieden, ook niet als ze criminele antecedenten hebben.''

Loco-burgemeester Depla van Nijmegen, die maandag eveneens aanwezig was, reageert milder. ,,Wij hebben niet direct gesproken over het weren van Antillianen, maar wel over het openbreken van het koninkrijksstatuut. Ik heb er zelf voor gepleit te onderzoeken of dat statuut een hindernis vormt voor het oplossen van de problemen. Want door dat statuut kun je geen eisen stellen aan Antillianen die naar Nederland komen, bijvoorbeeld over registratie van verhuizingen of inburgering. Nu wordt gedaan of een verhuizing van de Antillen naar Nederland hetzelfde is als een verhuizing van Almelo naar Maastricht. Dat moet veranderen.''