Diervoer bevat nog steeds aantal schadelijke stoffen

Diervoederbedrijven vermengen nog steeds ongewenste stoffen door hun voer, ondanks een verbod op deze praktijk. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van de onderzoeksbureaus Q-Piont en Research voor Beleid, dat werd opgesteld in samenwerking met de Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Volgens het rapport is er binnen de diervoedersector ,,weinig draagkracht'' voor het zogeheten wegmengverbod, dat sinds een aantal jaren van kracht is. Omdat de pakkans klein is, wordt het risico op overtredingen groot ingeschat.

Volgens het rapport gaan de meeste van de circa 150 voerbedrijven professioneel om met kwaliteit en veiligheid. Dat heeft onder meer te maken met de invoering van het systeem voor Good Manufacturing Practice (GMP), dat regels stelt aan de productie en veiligheidscontrole van diervoeders. Toch wisselt de kwaliteit van de risico- en gevarenanalyses, aldus het rapport.

Afnemers van voer missen soms de kennis om de veiligheid van voer te kunnen beoordelen. Dat speelt met name in de rundvee- en varkenssector, omdat deze erg versnipperd is en veelal uit kleine bedrijven bestaat. Het blijkt ook moeilijk om volledig inzicht te krijgen in de transportstromen van diervoeders. De grondstoffen voor de voeders komen voor 25 procent uit Nederland, voor 25 procent uit andere lidstaten van de Europese Unie en voor de overige 50 procent van buiten de EU. Met name de stroom van grondstoffen buiten de EU is lastig te beheersen, aldus het rapport. Daarom kunnen zich voedselschandalen blijven voordoen. Zo werd vorig jaar in Duitsland graan ontdekt dat met het pesticide nitrofen was verontreinigd. En in Nederland werd varkensvoer aangetroffen dat verontreinigd bleek met het verboden groeihormoon MPA. Het ministerie van LNV besloot 50.000 varkens die het voer hadden gegeten, te ruimen.

De diervoedersector heeft twee jaar geleden ingestemd met het voornemen van de Nederlandse overheid om diervoeder vrij te maken van antibiotica, groeibevorderaars, toevoegingsmiddelen, ongewenste vetten, stukjes glas, reinigingsmiddelen en keutels.