De grote lievelingen van de beurs

Een nieuwe internetzeepbel is samengesmolten met die van de converteerbare obligaties. Dat is goed nieuws voor het handjevol overlevende – maar nog niet winstgevende – Europese internetbedrijven. De Italiaanse internetaanbieder Tiscali en de Britse reiswebsite Lastminute.com zijn niet alleen opnieuw de lievelingen van de beurs, beleggers zijn zelfs bereid ze geld te lenen.

Beide bedrijven hebben bijna al hun branchegenoten overleefd en het ergste van de economische inzinking doorstaan. Maar ook al hebben ze de afgelopen kwartalen zelfs een positieve ebitda laten zien, ze hebben over het afgelopen jaar nog steeds een negatieve kasstroom gerapporteerd, en dat is gewoonlijk een van de voornaamste maatstaven die beleggers in obligaties hanteren voor het inschatten van hun risico's.

Alles in overweging nemende zijn de twee concerns erin geslaagd op betrekkelijk voordelige voorwaarden geld binnen te halen. Tiscali verkocht voor 200 miljoen euro aan converteerbare obligaties, waarover het een jaarlijkse couponrente van 4,25 procent betaalt.

Als het bedrijf had gekozen voor gewone obligaties, had het waarschijnlijk een rente van 9 procent of meer moeten uitkeren. Lastminute bood een iets royalere couponrente van 6 procent. Hoewel dat aan de hoge kant is voor een converteerbare obligatie, had het bedrijf anders vermoedelijk een rente van om en nabij de 14 procent moeten neertellen.

Door gebruik te maken van converteerbare obligaties geven beide bedrijven weliswaar wat waarde weg, in de vorm van opties om aandelen te kopen tegen een van te voren vastgestelde premie, maar omdat hun beurskoers is gestegen (die van Tiscali met 70 procent en die van Lastminute met 270 procent sinds maart van dit jaar!), lopen ze niet het risico aandelen uit te geven tegen bodemprijzen. De koers moet nog eens met zo'n 30 procent stijgen vóór het voor beleggers aantrekkelijk wordt de obligaties om te wisselen.

Wat is hun geheim? Het lijkt erop dat Tiscali en Lastminute behendig hebben geprofiteerd van twee samenvloeiende golfbewegingen. Niet alleen is de zeepbel van de converteerbare obligaties nog steeds springlevend – ondanks een kleine inzinking na de zomer – maar de waarderingen van internetbedrijven zijn ook fors gestegen. Het is merkwaardig dat beleggers die getuige zijn geweest van het uiteenspatten van de vorige zeepbel niet behoedzamer zijn geworden.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Camilla Palladino