Burgemeesters grote steden willen ruimer pardon

De burgemeesters van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4) willen een ruimere pardonregeling voor asielzoekers.

Zij riepen het parlement gisteren op om de regeling niet te beperken tot vluchtelingen die voor 28 mei 1998 een asielaanvraag indienden en die nog in de eerste procedure zitten (in totaal 2.200). Naar verwachting zou een meerderheid van de Tweede Kamer zich vanmiddag achter de voorgestelde regeling scharen.

Alle vluchtelingen die langer dan vijf jaar op een definitieve uitspraak wachten, moeten volgens de grote steden worden gelegaliseerd (circa 6.300). Ze vrezen dat zolang een effectief uitzettingsbeleid ontbreekt, ,,meer en meer vreemdelingen op straat komen te staan''.

Ook de duizenden asielzoekers die niet onder de regeling gaan vallen, gaan daar straks toe behoren. Voor de gemeenten is dit niet langer acceptabel, schrijven ze in een verklaring.

Minister Verdonk (Vreemdelingen Zaken en Integratie) houdt vast aan een beperkte pardonregeling. Ze heeft de steun van de coalitiepartijen VVD, D66 en CDA, die desgevraagd aankondigden met de voorgestelde regeling te zullen instemmen. Ook de LPF gaat akkoord. De linkse oppositiepartijen zijn, net als de grote steden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en vluchtelingenorganisaties, voor een ruimhartiger regeling.

Volgens de grote steden valt niet uit te leggen waarom de ene groep vluchtelingen (in de eerste procedure) wel en anderen (die in de tweede of derde procedure zitten) geen verblijfsvergunning krijgen. In april 2001 werd een nieuwe Vreemdelingenwet van kracht, waardoor asielaanvragen nu sneller worden behandeld en de instroom van vluchtelingen wordt teruggedrongen. Onder de oude wet duurden procedures vaak lang, waardoor grote groepen vluchtelingen die al jarenlang in Nederland wonen nog steeds niet definitief weten of men mag blijven. De grote steden, de VNG en vluchtelingenorganisaties hadden gehoopt dat de regering met een ruime regeling dit probleem definitief zou oplossen. Nu dat niet het geval is, voorspellen ze dat duizenden asielzoekers die niet onder de eenmalige pardonregeling gaan vallen straks door de gemeenten moeten worden opgevangen. Dat levert niet alleen humanitaire problemen op, aldus de grote steden, maar ook het aantal illegalen zal hierdoor toenemen.

Minister Verdonk heeft aangekondigd een actief uitzettingsbeleid te gaan ontwikkelen in de komende maanden. De grote steden betwijfelen of dit soelaas biedt. ,,Gedwongen terugkeer'', aldus de verklaring, ,,lukt alleen als een vreemdeling verwijderbaar is en identiteitspapieren heeft. Omdat veel asielzoekers daar niet aan voldoen, zullen zij weer op straat worden gezet.''