VS voorzichtig over steun aan Palestijnen

De aangewezen Palestijnse premier, Ahmed Qurei, heeft vandaag de steun van Europa gekregen, maar de Verenigde Staten hebben zich vooralsnog voorzichtig opgesteld.

Qurei, huidig voorzitter van het Palestijnse parlement, heeft Europese en Amerikaanse garanties van steun als voorwaarde gesteld voor aanvaarding van het premierschap. De afgetreden premier Mahmoud Abbas heeft geklaagd dat de Israëlische weigering een bestand in acht te nemen het hem onmogelijk maakte de Palestijnse extremisten aan banden te leggen.

Maar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, hamerde er gisteren vooral op dat iedere nieuwe Palestijnse premier ernst moet maken met de strijd tegen terreur. Powell voegde eraan toe dat de premier de controle moet krijgen over de veiligheidsdiensten om deze strijd met succes te kunnen aanbinden. In een ontmoeting met Qurei zei de Amerikaanse consul-generaal in Jeruzalem, Jeffrey Feltman, met zoveel woorden dat hij de steun van Washington zou krijgen als hij een eind maakte aan het geweld tegen Israël.

Qurei, die door de Palestijnse leider Yasser Arafat is aangewezen als opvolger voor de zaterdag afgetreden premier Abbas, verklaarde vandaag opnieuw ,,werkelijke Amerikaanse steun'' nodig te hebben dat Israël het internationale vredesplan, de Routekaart, toepast. ,,De Israëliërs moeten de moorden en de verwoestingen stopzetten en de situatie op de grond wijzigen. Ik kan [het premierschap] niet accepteren als dat niet verandert'', zei hij. Hij zei ook dat een einde moet komen aan het isolement van Arafat.

Abbas gaf zaterdag als redenen voor zijn aftreden de weigering van Arafat hem de controle over de veiligheidsdiensten te geven, die van Israël om de Routekaart na te leven en het gebrek aan steun van de Verenigde Staten. In de vier maanden van zijn premierschap heeft Abbas herhaaldelijk geklaagd dat de doorgaande Israëlische gevechtsacties in de Palestijnse gebieden hem verhinderden draagvlak te creëren voor maatregelen tegen extremistische organisaties.

De krant Ma'ariv meldde vandaag dat de Israëlische regering voornemens is het beleg van Arafat in zijn half-verwoeste hoofdkwartier in Ramallah te verscherpen. Volgens de krant wil Israël bewerkstelligen dat hij geen contact meer kan hebben met de buitenwereld, noch via de telefoon noch op andere wijze''. Binnen de Israëlische regering zijn veel voorstanders van verbanning van Arafat, die door Israël en de VS als ,,onderdeel van het probleem'' wordt gezien. Maar Washington verzet zich hiertegen omdat het vreest dat hierdoor juist de steun voor Arafat zal groeien.

Bij een inval in het deel van Hebron dat onder Palestijnse controle staat heeft het Israëlische leger vandaag een Palestijnse jongen gedood. Hij stond te kijken naar een schotenwisseling tussen het leger en Palestijnse activisten.