Bukman: geen reorganisatie top departement

DEN HAAG, 23 MEI. Minister Bukman (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) ziet in de scherpe kritiek van de commissie-Kroes op het functioneren van zijn ministerie geen aanleiding om de ambtelijke top van het departement te vervangen.

Dit heeft Bukman gisteren kort na publikatie van het onderzoeksrapport Kroes desgevraagd meegedeeld. Bukman ziet in de resultaten van het rapport in grote lijnen een stimulans om de reeds in gang gezette veranderingen met kracht door te zetten. “Mijn ervaring is dat ik met de ambtelijke leiding op de nieuw ingeslagen weg uitstekend kan opereren”, aldus de minister.

De commissie noemt de managementstijl van de ambtelijke top “sterk directief/autoritair, niet consultatief/uitnodigend”.

De oppositie-partijen in de Tweede Kamer hebben met grote zorg kennis genomen van de resultaten van de onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van oud-minister drs. N. Kroes. R. Beckers (Groen Links) vindt dat de secretaris-generaal van het ministerie, mr. T.H.J. Joustra, moet aftreden. D66 verlangt van Bukman dat hij aannemelijk maakt dat het personeelsbeleid in de toekomst tegemoet komt aan de eisen van een moderne ministeriële organisatie. De VVD wil over de kwestie een Kamerdebat houden.

CDA en PvdA tonen zich minder geschrokken. Volgens PvdA'er J. van Zijl vallen de resultaten van het onderzoek mee gezien alle voorafgaande alarmerende berichten over intimidatie op het departement. Van Zijl meent dat Bukman op de goede weg is met de veranderingen die hij reeds heeft doorgevoerd. J. van Noord (CDA) vindt de geconstateerde intimidatie zorgelijk, maar ziet ook veel positieve aanknopingspunten in het rapport.

Volgens de commissie-Kroes laat het management op het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij te wensen over. De ambtelijke top duldt onvoldoende afwijkende visies en communiceert te weinig met de rest van het ministerie (een "vertikale informatiekloof'). De commissie constateert bovendien dat op het ministerie ambtenaren worden geïntimideerd.

De commissie werd afgelopen najaar door minister Bukman ingesteld naar aanleiding van onrust in de Tweede Kamer na een uitzending van het tv-programma NOS-laat, waarin ambtenaren en oud-ambtenaren van Landbouw de ambtelijke top beschuldigden van intimidatie- en afluisterpraktijken.

Bukman toonde zich gisteren ingenomen met het feit dat de commissie een aantal “beschuldigingen en aantijgingen” weerlegt. De commissie heeft geen enkel bewijs gevonden voor illegale afluisterpraktijken, noch voor beweringen dat dissidente ambtenaren met grote sommen geld zouden zijn afgekocht om het departement te verlaten.

Wel is Bukman gealarmeerd over het voorkomen van intimidatie op zijn departement. Hij heeft inmiddels de Tweede kamer beloofd een “onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon” te zullen aanstellen. Deze moet als aanspreekpunt dienen voor ambtenaren die zich geïntimideerd voelen.