`Te weinig stimulering voor starters'

Nederland telt te weinig hogeropgeleiden, investeert te weinig in onderwijs en onderzoek, en heeft geen stimulerende omgeving voor startende ondernemers.

Dat zijn enkele conclusies uit het rapport Kenniseconomie Monitor 2003, dat maandag door de stichting Nederland Kennisland (KL) is gepubliceerd.

Dertig jaar geleden nam Nederland nog een leidende positie in op het gebied van onderwijs en onderzoek, maar inmiddels is het afgezakt naar de middenmoot, stelt het rapport. ,,Nederland zakt weg, op sommige punten bungelen we onderaan in de statistieken'', zegt F. Nauta, voorzitter van KL.

De conclusies zijn gebaseerd op rapporten, analyses en statistieken van de OESO en de Europese Unie, en bevestigen het beeld van het Innovatieplatform dat vorige week werd opgericht. Dit platform bestaat uit 18 personen uit politiek, wetenschap en bedrijfsleven, en moet een betere uitwisseling van kennis tussen wetenschap en bedrijfsleven bevorderen. Ook Nederland Kennisland neemt deel aan het Innovatieplatform.

Volgens de onderzoekers is het achterop raken van Nederland ook te wijten aan het bedrijfsleven, dat minder investeert in onderzoek & ontwikkeling dan het buitenlandse bedrijfsleven. In de omzet uit nieuwe producten scoort Nederland het laagst van de hele EU.

Sterke punten zijn volgens het rapport de moderne ICT-infrastructuur en een ,,creatieve dienstensector''. Voorts zouden zeven Nederlandse universiteiten tot de Europese top-twintig behoren, waarbij gekeken werd naar het aantal wetenschappelijke publicaties en het aantal keren dat uit Nederlands onderzoek werd geciteerd. Deze bewering staat haaks op uitspraken van Nederlandse hoogleraren in binnen- en buitenland. In gesprekken met deze krant klaagden zij over het wetenschappelijke klimaat aan Nederlandse universiteiten. Volgens Nauta is het ,,duidelijk dat de Nederlandse universiteiten een probleem hebben'', maar is de achterstand vooral groot ten op zichte van de Verenigde Staten.

De onderzoekers pleiten voor meer ,,ruimte'' voor wetenschappelijk talent, het terugdringen van regels die innovatie en onderzoek belemmeren, en het verhogen van de uitgaven voor onderwijs en onderzoek.